Privacy Policy

Privacy & Data Protection Policies

Oznámení o ochraně osobních údajů

Ve společnosti Graitec jsme se zavázali chránit soukromí návštěvníků našich webových stránek; toto oznámení vysvětluje, jakým způsobem budeme zacházet s vašimi osobními údaji.

Jaké informace shromažďujeme?

Můžeme shromažďovat, ukládat a používat následující druhy osobních údajů:

 • informace o vašem počítači a vašich návštěvách a použití těchto webových stránek, jako je vaše IP adresa, zeměpisná poloha, typ prohlížeče, zdroj odkazů, délka návštěvy a počet zobrazení stránek
 • informace, které nám poskytnete za účelem registrace u nás
 • informace, které nám poskytnete za účelem odebírání našich webových služeb, e-mailových upozornění a/nebo informačních bulletinů
 • informace, které nám poskytnete při pořízení našeho softwaru
 • jakékoliv další informace, které jste nám zaslali

Na jakém právním základě používáme vaše osobní informace

Můžeme použít vaše osobní informace k:

 • spravování těchto stránek;
 • vylepšení prohlížení stránek dle uživatelského přizpůsobení;
 • umožnění využívání služeb dostupných na webových stránkách;
 • posílání obecné (ne marketingové) obchodní komunikace;
 • zasílání přímé marketingové komunikace týkající se naší obchodní činnosti nebo obchodní činnosti pečlivě vybraných třetích stran u kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat e-mailem nebo podobnou technologií. Pokud si přejete přímou marketingovou komunikaci s námi zrušit, můžete nás o tom kdykoliv informovat, buď aktualizováním preferencí na vašem profilu Graitec Advantage nebo spojením s naším DCO (Pověřencem pro ochranu osobních údajů) na dco@graitec.com.
 • poskytovat třetím stranám statistické informace o našich uživatelích – tyto informace ale nebudou obsahovat žádné vaše osobní identifikační údaje;
 • zabývat se vámi podanými nebo vás se týkajícími dotazy nebo stížnostmi ohledně webové stránky.

Nebudeme bez vašeho výslovného souhlasu poskytovat vaše osobní identifikační údaje třetím stranám za účelem přímého marketingu.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

Osobní údaje, které jsme shromáždili a zpracovali uchováváme pouze tak dlouho, jak je nezbytné k účelu, pro který byly shromážděny.

Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je nezbytné pro poskytování požadovaných služeb nebo pro jiné zásadní účely, jako je dodržování našich zákonných povinností, řešení sporů a prosazování našich zásad.

Na konci tohoto období uchovávání budou vaše údaje zcela odstraněny nebo pseudonymizovány, například agregací s jinými daty, takže je možné je využít neidentifikovatelným způsobem pro statistické a obchodní účely.

Ostatní zveřejňování

Kromě informací, které jsou nezbytně z opodstatněných důvodů zveřejněny a jsou označeny jinde v tomto dokumentu, můžeme také zveřejnit vaše osobní údaje:

 • v rozsahu, který nám stanoví zákon;
 • v souvislosti s jakýmkoli soudním řízením nebo případným soudním řízením;
 • z důvodu ustavení, uplatnění nebo ochrany našich zákonných práv (včetně poskytování informací ostatním za účelem předcházení podvodům a snížení úvěrového rizika).

Kromě informací uvedených v tomto oznámení o ochraně soukromí nebudeme poskytovat vaše informace třetím osobám.

Mezinárodní předávání osobních údajů

Informace, které shromažďujeme, mohou být uchovávány, zpracovávány v a převáděny do zemí, ve kterých působíme, abychom mohli tyto informace používat v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů.

Pro členské státy Evropské Unie nebudou informace převáděny mimo Evropský hospodářský proctor (EHP), pokud tento stát nebo území nemá odpovídající úroveň ochrany (stejná neby vyšší než úroveň států EU.

Zabezpečení vašich osobních údajů

Přijmeme přiměřená technická a organizační opatření, která zabrání ztrátě, zneužití nebo změně vašich osobních údajů.

Přenos dat přes internet je ve své podstatě riskantní, a tak nelze zaručit bezpečnost dat odesílaných přes internet.

Vaše práva týkající se vašich osobních údajů

Jednotlivé osoby mají právo učinit ‘žádost o poskytnutí informací o svých údajích’ aby získaly přístup k osobním údajům, které o nich uchováváme.

Pokud zažádáte o poskytnutí informací o svých údajích a pokud tyto informace máme:

 • popíšeme vám je
 • řekneme vám, proč je uchováváme a zpracováváme a jak dlouho je budeme uchovávat
 • řekneme vám, s kým byly nebo budou údaje sdíleny
 • vás srozumíme s tím, zda se na vaše osobní údaje vztahují jakákoli automatizovaná rozhodování a jaké z toho plynou důsledky
 • dodáme vám kopii vašich údajů ve srozumitelné podobě

Jednotlivé osoby mají také právo na to, aby jejich osobní informace byly za určitých okolností elektronicky předány jiné organizaci.

Pokud chcete podat žádost, obraťte se na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů na dco@graitec.com.

Abychom zachovali důvěrnost vašich informací, požádáme vás o ověření vaší identity předtím, než budeme pokračovat s požadavky, které předložíte na základě tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

Ostatní práva

Podle zákona o ochraně osobních údajů mají jednotlivci určitá práva týkající se používání a uchovávání svých osobních údajů, včetně práva:

 • vznést námitku proti nakládání s osobními údaji, pokud by to způsobilo nebo způsobuje psychickou újmu
 • zabránit použití údajů pro přímý marketing
 • vznést námitku proti automatizovanému rozhodování (počítačem nebo strojem, na rozdíl od osoby)
 • za určitých okolností údaje opravit, odstranit nebo zničit nebo omezit jejich zpracování
 • požadovat náhradu škody způsobené porušením předpisů o ochraně údajů

Chcete-li uplatnit některá z těchto práv, obraťte se prosím na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů na dco@graitec.com.

Jak zrušit přímý marketing

Existuje více způsobů, kterými můžete zrušit přímou marketingovou komunikaci od nás:

 • Klikněte na odkaz „nechci odebírat“ v jakékoli e-mailové komunikaci od nás.
 • Pokud máte účet na stránkách Graitec Advantage , přihlaste se do něj a v části Profil označte „Zakázat“ u „Chci, aby mi byla zasílána přímá marketingová komunikace.“
 • Kontaktujte našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů na dco@graitec.com.

Webové stránky třetích stran

Tyto stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky. Nejsme odpovědní za to, jak s osobními údaji nakládají weby třetích stran.

Aktualizace údajů

Pokud údaje, které o vás uchováváme potřebují být změněny nebo aktualizovány, upravte je prosím na vašem Graitec Advantage profilu, nebo kontaktujte našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů na dco@graitec.com.

Stížnosti

Pro společnost Graitec jsou všechny stížnosti ohledně sběru a užívání osobních údajů velmi důležité.

Pokud se domníváte, že způsob, jakým sbíráme a zpracováváme osobní údaje je zavádějící nebo nevhodný nebo pokud máte nějaké jiné obavy ohledně zpracovávání dat, dejte nám o tom v první řadě vědět.

Chcete-li podat stížnost, obraťte se na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů na dco@graitec.com.

Případně můžete podat stížnost na Information Commissioner’s Office:

 • Nahlásit znepokojení online na adrese https://ico.org.uk/concerns/
 • Zavolejte na číslo +44303 123 1113
 • Nebo napište na adresu: Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF, United Kingdom

Dodatky k oznámení o ochraně osobních údajů

Čas od času můžeme toto oznámení aktualizovat novými verzemi na našich webových stránkách. Doporučujeme, abyste tuto stránku příležitostně zkontrolovali, abyste si byli jisti, že se změnami souhlasíte.

Kontact

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů nebo způsobu, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, kontaktujte našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů na dco@graitec.com nebo poštou na: Data Compliance Officer, Graitec Innovation SAS, 17 Burospace 91572, BIÈVRES, Francie.

GRAITEC GROUP 2023 |AKTUALIZOVALI JSME NAŠE OZNÁMENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ – Klikněte zde a dozvíte se více o tom, jak shromažďujeme, uchováváme a zpracováváme vaše osobní údaje.